دوره آموزشی مبتدی

در آکادمی هوانوردی هورمز، دوره آموزشی ابتدایی پاراگلایدر به صورت زیر برگزار می شود
• هنرجو بدون آموزش اوليه، میتواند وارد دوره گردد.
• داشتن حداقل 16 سال سن.
5 جلسه تئوری شامل :

تاريخچه پاراگلايدر:
• معرفی و تعريف ورزشهای هوايی
• آناليز اسم پاراگلايدر و ورزش پاراگلايدينگ

مبانی اوليه آيروديناميك:
• اجزاء تشکیل دهنده پاراگلایدر
• تعريف Airfoil و اسامی تشكيل دهندهآن
• تعريف Airflow
• تعریف Aerodynamic و ترسيم نيروهای آئروديناميکی
• آزمايش Venture
• قانون برنولی ( Bernoulli Principle )
• تعریف و رسم نیروهای آیرودینامیک Thrust , Lift , Drag , Weight
• خاصيت واگرايی و همگرايی در سيالات
• تطابق قانون برنولی بر رویAirfoil
• توضيح و تاثير نيروی Weightو انرژی پتانسيل در پرواز با پاراگلايدر
• باد نسبی ( Relative Wind )
• مسير پرواز ( Fly Path) ، خط افق ( Horizontal ) ، خط وتر ( Chord Line)
• زوايا در پرواز( Angle of Attack , Glide Angle , Attitude )
• انواع سرعت در پرواز : Wind Speed , Ground Speed , Air Speed
• تعريف Fly Domain و انواع Air Speed
• دليل Take Off و Landing رو به باد
• تعريف Stall و Flare Out و تفاوتشان
• تعریف Tuck و انواع آن
• تعريف Drag و انواع آن
• تعريف Turbulence و انواع آن
• روشهای كنترل و هدايت پاراگلايدر : Center Of Gravity وBrakes و Rear Riser
• طبقه بندی پاراگلايدر ها و مهارتهای خلبانی و مراكزTest و استاندارد در پرواز با پاراگلايدر
• تمرینات زمین هموار: 10 جلسه
• تمرینات شیب و تپه : 3 پرواز
• پرواز بلند : حداقل 3 پرواز بلند از ارتفاع 300 متری
• حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 2 ماه می باشد.
• تهیه پاراگلایدر و لوازم پروازی در طي دوره به عهده باشگاه می باشد.
• هنرجويان بمحض ورود به دوره موظفند تحت پوشش بيمه ورزشي قرار بگیرند.
• در پايان دوره گواهينامه دوره مقدماتي خلباني پرواز با پاراگلايدر صادره از سوي آموزشگاه و انجمن ورزش های هوایی کشور به هنر جویان اعطاء ميگردد.
4 قطعه عکس رنگی پرسنلی - پر کردن فرم ثبت نام و فرم درخواست صدور کارت پرواز و گواهینامه پرواز - دو عدد کپی شناسنامه و کارت ملی
تماس بگیرید