دوره آموزشی مستقل

در آکادمی هوانوردی هورمز، دوره آموزشی مسقل پاراگلایدر به صورت زیر برگزار می شود
• دارا بودن گواهينامه Beginner با تاريخ معتبر.
• داشتن حداقل 16 سال سن.
6 جلسه تئوری شامل :

Meteorology:
• تعريفWind Gradient(چرا بايد با حداكثر سرعتTrim Speed فرود آمد)
• Wind Shear و Wind Chill
• Sea Breeze و Land Breeze
• Anabatic wind و Katabatic wind
• زمين و تاثير آن بر جريانات هوایی (Ground effect)
• تعريف مختصر و تقسيم بندی ابرها - محدوديتها و خطرها
• تعريف توده
• تعريف جبهه

Aerodynamic:
• Total Drag و رسم نمودار آن
• تعريف Aspect Ratioو تاثير آن بر Stability
• انواع Take Off ( Forward, Cross Wind Take Off, Reverse )
• تعريف و شكل پروسهStall با در نظر گرفتن Air Flow Separation , Angle of Attack
• انواع Stall ( B-Line Stall, Deep Stall, Dynamic Stall, Full Stall )
• تعریف و توضیح Critical Time
• انواع Tuck و Recovery آنها
• محورهای پاراگلایدر و چگونگی حرکت حول آنها - Lateral, Longitudinal, Normal Axis
• تاخير درگردش، Adverse Yaw
• روش Crabbing Technique
• تعریف Sink Rate - Glide Ratio
• قوانين ترافيك هوايی
• روشهای اوجگيری ( Thermal, Ridge Soaring )
• روشهای كاهش ارتفاع Rapid Decent
( Turn 360, Big Ears, )
1. توانایی آنالیز محل پرواز
2. توانایی آنالیز شرایط جوی
3. تمرینات زمینی Ground Handling
4. اجرای انواع Take off در شرايط متعارف
5. آشنایی با شرایط پرواز درThermal با هدایت مربی
6. آشنایی با شرایط پرواز در(Ridge) با هدایت مربی
7. Big Ears
8. پرواز در حداقل 2 سایت مختلف
9. حداقل 25 پرواز Soaring
10.اجرای صحيح الگوهای چهارگانه فرود
11.اجرای صحيح گردش بازوايای 90 ،180 ،360
12.ثبت پرواز در Log Book با تائيد مربی
• حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 6 ماه می باشد.
• تهیه پاراگلایدر و لوازم پروازی در طي دوره به عهده هنرجو می باشد.
• استفاده از لوازم باشگاه ملزم به پرداخت هزینه جداگانه می باشد.
• در پايان دوره گواهينامه دوره مقدماتي خلباني پرواز با پاراگلايدر صادره از سوي آموزشگاه و سازمان هواپیمائی کشوری به هنر جویان اعطاء ميگردد و همچنین در صورت نیاز هنرجو گواهینامه USHPA کشور آمریکا و گواهینامه بین للملی FAI نیز از طرف باشگاه صادر میشود.
4 قطعه عکس رنگی پرسنلی - پر کردن فرم ثبت نام و فرم درخواست صدور کارت پرواز و گواهینامه پرواز - دو عدد کپی شناسنامه و کارت ملی
تماس بگیرید