تکنیک تخمین فاصله • آموزش ناوبری در پاراگلایدر • بخش هفتم

ناوبری پیشرفته
ناوبری پیشرفته ۳ • آموزش ناوبری در پاراگلایدر • بخش ششم
فوریه 4, 2019
کمپینگ
کمپینگ • آموزش ناوبری در پاراگلایدر • بخش پایانی
فوریه 4, 2019
Show all

تکنیک تخمین فاصله • آموزش ناوبری در پاراگلایدر • بخش هفتم

دو تکنیک تخصصی برای تخمین فاصله

تخمین فاصله با استفاده ازعقربه های میل قطب نما (تکنیک اول)

این تکنیک با استفاده از اطلاعاتی در مورد هدف شما امکان پذیر است. باید عرض هدف خود را بدانید.

هدف شما 92 متر یا 100 یارد عرض دارد.

گرای سمت چپ هدف شما 5200 میل می باشد.

گرای سمت راست هدف شما 5300 میل می باشد.

5300 – 5200 = 100mils

92 100 = 0.92 x 1000 meters = 920m (1,00yds)

تخمین فاصله با استفاده از درجه های قطب نما


این تکنیک زمانی که شما نقشه ندارید بسیار مفید می باشد. یک قطب نما در این حالت می تواند به بهترین نحو عمل کند.

1- شما در دور دست تپه ای می بینید که می خواهید فاصله خود را تا آن بدانید. در این حالت شما گرای تپه را از این موقعیت بخوانید (به عنوان مثال 75 درجه)

2- حال در این حالت مطابق شکل عمود بر گرای قبلی فاصله مشخصی را طی کنید. (به عنوان مثال 1000 متر)

3- در این حالت مجدداً گرای تپه را با استفاده از قطب نمای خود بخوانید. (به طول مثال 80 درجه)

4- حال گراهای بدست آمده را از هم کم کنید و طبق فرمولهای زیر فاصله خود را از تپه محاسبه کنید.

توجه :


هنگامی که یکی از گراهای خوانده شده توسط شما کمتر از 360 و دیگری بیشتر از 360 درجه بود مطابق مثال زیر عمل کنید.

گرای اول ما 358 درجه و گرای دوم ما 3 درجه می باشد. برای حل این مساله گرای دوم را با 360 جمع می کنیم به این صورت 360+3 = 363 حال طبق روش قبل ادامه می دهیم.

یعنی 5 = 358-363 در نتیجه( 85= 90-5 ادامه روش مانند حالت بالا می شود.)

 

حال ساده شده روش بالا را با هم مرور می کنیم.


این روش، ساده شده روش نمایش داده شده در قسمت قبل می باشد.

1- شما در دوردست تپه ای می بینید که می خواهید فاصله خود را تا آن بدانید. در این حالت شما گرای تپه را از این موقعیت بخوانید (به عنوان مثال 75 درجه)

2- حال در این حالت مطابق شکل عمود بر گرای قبلی فاصله مشخصی را طی کنید تا زمانی که گرای شما حداقل 1 درجه افزایش داشته باشد. (در این مثال ما 2 درجه را حساب می کنیم)

توجه : هر چقدر هدف شما دورتر باشد، برای اینکه به میزان 1 درجه تغییر کنید باید مسافت بیشتری را بپیمایید و هر چقدر هدف شما نزدیکتر باشد برای ایجاد این 1 درجه نیاز به مسافت کمتری است.

3- حالت مسافت پیموده شده برای پیمایش این 2 درجه را حساب کنید. در این قسمت 18 متر می باشد.

توجه!

شما از هر واحد اندازه گیری که بخواهید در این قسمت می توانید استفاده کنید.

حال محاسبات زیر را برای تشخیص فاصله تا تپه انجام دهید.

تشخیص فاصله با استفاده از درجه بندی میل (تکنیک دوم)


مطابق با تکنیک گفته شده در روش قبلی عمل می کنیم.

1- گرای یک تپه را بگیرید (به عنوان مثال 1330 میل)

2- عمود بر گرای قبلی فاصله مشخصی را بپیمایید (مثلاً 100 متر)

3- از این نقطه نیز گرای تپه را مجدداً بگیرید (مثلاً 1420 میل)

4- اختلاف این گراها را حساب کرده و طبق فرمول زیر فاصله تا تپه را حساب کنید.

d = (((Tan (1600 – (A – B))) X Ref)

1420 mils

A = مقدار گرای گرفته شده بزرگتر برای تپه 1330 mils

B = گرای گرفته شده کوچکتر برای تپه

11288/1510 mils

توجه : زمانی که یکی از گراهای شما کمتر از 6400 و دیگرای بیشتر از 6400 باشد (مثلاً 6360 و 50) باید گرای دوم را با 6400 جمع کنیم به این صورت : 6400 + 50 = 6450 : حال می توانیم عمل تفریق را انجام دهیم : 6450 – 6360 = 90 و بقیه محاسبات دقیقاً مانند حالت قبل خواهد شد.

روش ساده شده تشخیص فاصله با استفاده از درجه بندی میل (تکنیک دوم)


توجه : شما در این تکنیک می توانید از 2 گرا با تفاوت حداقل 10 میل استفاده کنید.

1- شما تپه ای را در دوردست می بینید و می خواهید بدانید فاصله تان با تپه موردنظر چقدر می باشد. در محلی که ایستاده اید گرای تپه را بگیرید.

2- حال به صورت عمود بر گرای قبلی حرکت کنید تا زمانی که حداقل به اندازه 10 میل اختلاف با گرای قبلی داشته باشید (به عنوان مثال در این قسمت 20 میل)

توجه : هر چقدر هدف شما دورتر باشد برای رسیدن به اختلاف حداقل 10 میل باید مسافت بیشتری را بپیمایید و هرچه هدف شما نزدیکتر باشد برای رسیدن به اختلاف حداقل 10 میل باید مسافت بیشتری را بپیمایید و هرچه هدف شما نزدیکتر باشد برای رسیدن به حداقل 10 میل اختلاف نیازمند طی فاصله کوتاه تری است.

3- در این حالت فاصله طی شده را اندازه بگیرید (به عنوان مثال 10 یارد یا 9.2 متر)

توجه : شما می توانید این فاصله را براساس هر واحدی که می خواهید اندازه بگیرید اما دقت کنید که فاصله تا هدف نیز براساس همان واحد اندازه گیری خواهد شد.

حال محاسبات را برای تخمین فاصله تا تپه انجام دهید.

در این قسمت جدولهایی وجود دارد که محاسبات گفته شده در قسمتهای قبلی را فوق العاده ساده تر می کند. می توانید این جدولها را پرینت گرفته و آنها را به نقشه متصل کرده و یا اینکه همواره همراه خود داشته باشید .


در این قسمت مثالی را مشاهده می کنید که روش کشیدن موقعیت شما را بر روی نقشه با توجه به فاصله و گرای شما نسبت به هدف آموزش میدهد .

کشیدن نقشه مسیر با استفاده از تکنیکهای آموزش داده شده


این تکنیک زمانی که شما نقشه ای از منطقه ندارید و می خواهید نقشه منطقه را بکشید بسیار موثر است. در اینجا مثالی مطرح شده است.

1- از محل کمپ خود اهداف و برجستگیهایی که قابل رویت باشند را انتخاب کنید و دو گرا را برای آنها بدست بیاورید. برای دریاچه، تپه، برج و رودخانه – یک گرا را دقیقاً از محل کمپ خود بگیرید و گرای بعدی را به صورت عمود بر گرای قبلی و با فاصله ای مشخص اندازه بگیرید.

2- با استفاده از گراهای خوانده شده، فاصله خود را تا هر کدام از اهداف نمایش داده شده در شکل حساب کنید. (تپه، دریاچه، برج و رودخانه)

3- بر روی یک برگ کاغذ، برای شروع محل کمپ خود را در یک نقطه فرضی بکشید و دقت کنید که شمال نقشه بالای کاغذ شما باشد. با استفاده از شمال مغناطیسی نیازی به استفاده از تبدیل شمال مغناطیسی به شمال نقشه نیست.

4- با استفاده از یک زاویه سنج و قرار دادن کمپ در آن با توجه به گراهایی که از دریاچه، تپه، برج و رودخانه داشتید تیکهایی بر روی گوشه های زاویه سنج بکشید.

5- با استفاده از قطب نمای خود و با توجه به فواصلی که قبلاً حساب کرده اید و همچنین تکنیک هایی که زده اید هر کدام از عوارض را بر روی نقشه بکشید و آن را مشخص کنید.

توجه :

هنگامی که از قطب نما برای کشیدن علائم استفاده می کنید تصمیم بگیرید که از چه واحدی برای شمارش استفاده می کنید (متر / یارد / فوت و...) انتخاب این واحد آزاد است ولی بعد از آن کلیه اندازه گیریهای شما براساس همین واحد خواهد بود.

6- حال می توانید جزئیاتی مانند درختان و یا چیزهای دیگر را نیز به نقشه خود اضافه کنید.

مراحل کشیدن نقشه منطقه


مرحله اول :

* از محل کمپ خود، عوارض طبیعی و غیرطبیعی که قابل رویت هستند را انتخاب کنید و برای هر کدام از آنها دو گرا بدست آورید. (تپه، دریاچه، برج، رودخانه) یک گرا از محل کمپ شما و گرای دوم و فاصله ای مشخص نیست به کمپ شما و عمود بر آن (مثلاً 50 متری) و با توجه به مطالب گفته شده در قبل فاصله کمپ تا محل های گفته شده را بدست آورید.

مرحله دوم :

* با استفاده از گراهای بدست آمده، فاصله کمپ خود را تا هر کدام از نشانه ها حساب کنید. مانند زیر.

 
 

مرحله چهارم

* مرکز زاویه سنج را بر روی محل کمپ گذاشته و گزارهای اندازه گیری شده را با تیکهایی که با رنگ قرمز در شکل نمایش داده شده اند مشخص کنید.

مرحله پنجم :

* با استفاده از قطب نمای خود، مسافتهای اندازه گیری شده برای هر کدام از نشانه ها را با توجه به گرای تیک خورده مشخص کنید.

 

مرحله ششم :

بعد از کشیدن تمامی نشانه های در نقشه ترسیم شده توسط شما (تپه، دریاچه، برج و رودخانه) شما می توانید موارد دیگر را مانند راه، درختان و حتی مقیاس متراژی که با آن نقشه را کشیده اید به این مجموعه اضافه کنید.

* وقتی کار به پایان رسید، شما نقشه ای با دقت بالا خواهید داشت که می توانید پیمایش خود را بر روی این نقشه ثبت و در هر لحظه موقعیت خود را به راحتی بدست آورید.

 
رضا صداقت
رضا صداقت
آتشنشان (سرآتش نشان دوم) • خلبان آکادمی پاراگلایدر هورمز با 1 سال سابقه پرواز

1 Comment

 1. صادق طرفی گفت:

  سلام

  من  مطلب شما رو در خصوص تخمین مسافت با استفاده از رابطه تانژانت در سایت خوندم ولی چند موضوع برام مبهم بخصوص این مطلب اگه دقت بفرمایی(  ممنون بشم اطلاعات تکمیلی بهم بدید.توجه :

  هنگامی که یکی از گراهای خوانده شده توسط شما کمتر از ۳۶۰ و دیگری بیشتر از ۳۶۰ درجه بود مطابق مثال زیر عمل کنید.

  گرای اول ما ۳۵۸ درجه و گرای دوم ما ۳ درجه می باشد. برای حل این مساله گرای دوم را با ۳۶۰ جمع می کنیم به این صورت ۳۶۰+۳ = ۳۶۳ حال طبق روش قبل ادامه می دهیم.

  یعنی ۵ = ۳۵۸-۳۶۳ در نتیجه( ۸۵= ۹۰-۵ ادامه روش مانند حالت بالا می شود.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *