آکادمی هورمز در زمان های مختلف اقدام به برگزاری برنامه های تفریحی برای خانواده بزرگ هورمز می نماید که لحظات و خاطرات خوشی را برای همه اعضا بر جای می گذارد و همچنین باعث صمیمیت بیشتر اعضا می شود.

آوریل 7, 2019

دورهمی خانواده آکادمی هورمز در باشگاه تیراندازی فرمان

دورهمی خانواده آکادمی پاراگلایدر هورمز در باشگاه تیراندازی فرمان • در باشگاه تیراندازی فرمان• تجربه فوق العاده • از تیر اندازی • تنفگ بادی و تپانچه […]