دسامبر 19, 2018

Aspect Ratio

Aspect Ratio • تعریف اسپکت ریشیو • نسبت طول بال به عرض بال، • توضیح مفاهیم تاثیر گذار در AR و انواع آن. Aspect Ratio   […]
دسامبر 18, 2018

لایه های اتمسفر

لایه های اتمسفر • • شناخت لایه های جو: •۱ : تروپوسفر Troposphere •۲ : استراتوسفر Stratosphere •۳ : مزوسفر Mesosphere •۴: ترموسفر Thermosphere •۵ : […]
دسامبر 17, 2018

توده هوایی

توده هوایی • توده هوایی (Air masses) چیست؟ • • اگر انبوه عظیمی از هوای یک دست به مسافت چند هزار کیلومتر، از نظر دما، رطوبت […]
می 12, 2017

پرواز مسافت با بالهای EN A

چگونگی پرواز مسافت با بالهای EN A گلایدر – EN-A شما توانایی بسیار بالایی در پروازهای مسافت دارد و این مهارت خلبان است که این تفاوت […]