دوره آموزشی متوسطه

در آکادمی هوانوردی هورمز، دوره آموزشی متوسطه پاراگلایدر به صورت زیر برگزار می شود
• دارا بودن گواهينامه Novice با تاريخ معتبر.
• داشتن حداقل 16 سال سن.
6 جلسه تئوری شامل :

Meteorology:
• خواص جو – خواص تروپوسفر
• روشهای انتقال انرژی ( تابش – همرفتی – رسانایی )
• Laps Rate
• نیروی کریولیس
• چگونگی حرکت جریان های جوی در اطراف کره زمین
• جبهه ها و توده ها و انواع آن
• پایداری و ناپایداری شرايط جوی و علائم آن، CAT

Aerodynamic:
• لزوم انتخاب شیب مناسب در هنگام Take Off با در نظر گرفتن Fly Path
• تعریف و رسم Accessibility Zone & Security Zone
• تعریف و توضیح Wing Load , Load Factor , G factor
• رسم نیروها در هنگام چرخش (Turn )
• تعریف Stability و انواع آن
• تعريف Gust
• جدول Gust و بردارها ( Head wind , Tail wind , Updraft , Down draft)
• ترسیم Velocity polar
• Velocity polar در باد صفر، Head wind , Tail wind , Updraft , Down draft
• تغییرات Polar با تغییر وزن
• ترسیم تفاوت Air speed و Penetrationبر روی نمودار Polar
• Human Limit و عوامل موثر بر آن
• Be – Do – Have
• اصل 10/90
• توانائی انتخاب شرايط مناسب پروازی توسط هنرجو
• اجرای صحيح انواع Take off ( Head wind, Cross Wind, Reverse, Forward )
• نحوه استفاده از Speed System
• اجرای صحيح انواع Landing: (Top, Slope, Short Field, Cross wind, Tail wind, 4Phase )
• تمرين های، Pitch Stability و Roll Stability
• حداقل 15 ساعت پرواز در 50 پرواز در دوره Intermediate
• حداقل 6 ساعت Thermal Soaring و Ridge Soaring
• پرواز در حداقل 3 سایت پروازی
• حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 9 ماه می باشد.
• تهیه پاراگلایدر و لوازم پروازی در طي دوره به عهده هنرجو می باشد.
• استفاده از لوازم باشگاه ملزم به پرداخت هزینه جداگانه می باشد.
• در پايان دوره گواهينامه دوره مقدماتي خلباني پرواز با پاراگلايدر صادره از سوي آموزشگاه و سازمان هواپیمائی کشوری به هنر جویان اعطاء ميگردد و همچنین در صورت نیاز هنرجو گواهینامه USHPA کشور آمریکا و گواهینامه بین للملی FAI نیز از طرف باشگاه صادر میشود.
4 قطعه عکس رنگی پرسنلی - پر کردن فرم ثبت نام و فرم درخواست صدور کارت پرواز و گواهینامه پرواز - دو عدد کپی شناسنامه و کارت ملی
تماس بگیرید