دوره آموزشی پیشرفته

در آکادمی هوانوردی هورمز، دوره آموزشی پیشرفته پاراگلایدر به صورت زیر برگزار می شود
• دارا بودن گواهينامه Intermediate با تاريخ معتبر.
• گواهی معتبردوره SIV (مورد تایید آموزشگاه) که از تاریخ آن بیش از 12 ماه نگذشته باشد
• داشتن حداقل 16 سال سن.
6 جلسه تئوری شامل :

Meteorology:
• تفسیر و توضیح اخبار آب و هوایی:
• آب و هوای کنونی (METAR)
• محاسبه ارتفاع ابر، سقف ترمال و پیش بینی پايداری و ناپایداری
• بررسی نقشه های هواشناسی

Aerodynamic:
• آشنایی مختصر با فاکتورهای موثر در طراحی بال

Instrument:
• کار با GPS
• تکمیل مباحث تدریس شده در دوره های قبل

General:
• فضای پرواز کنترل شده: تونل های هوایی، محدوده ترمینال ها، مناطق کنترل شده و فرودگاه ها.
• فضای پروازی کنترل نشده: AFLها و دیگر مناطق هوایی. خطر، محدودیت ها، ممنوعیت ها و مناطق پرخطر.
• ترافیک نظامی: مناطق آموزشی، عکسبرداری هوایی.
• انتشارات دولتی: AIC،AIP،NOTAM، نقشه های ICAO.

Emergency:
هشدارها
جستجوی خلبانان گمشده
• حداقل 50 ساعت پرواز در دوره Advance
• حداقل 5 پرواز فرامنطقه ای هر کدام حداقل 30 کیلومتر(GPS Log ) که حداقل در دو سایت مختلف ثبت شده باشد.
• حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 12 ماه می باشد.
• تهیه پاراگلایدر و لوازم پروازی در طي دوره به عهده هنرجو می باشد.
• در پايان دوره گواهينامه دوره مقدماتي خلباني پرواز با پاراگلايدر صادره از سوي آموزشگاه و سازمان هواپیمائی کشوری به هنر جویان اعطاء ميگردد و همچنین در صورت نیاز هنرجو گواهینامه USHPA کشور آمریکا و گواهینامه بین للملی FAI نیز از طرف باشگاه صادر میشود.
4 قطعه عکس رنگی پرسنلی - پر کردن فرم ثبت نام و فرم درخواست صدور کارت پرواز و گواهینامه پرواز - دو عدد کپی شناسنامه و کارت ملی
تماس بگیرید