دوره امنیت پرواز

در آکادمی هوانوردی هورمز، دوره آموزشی امنیت پرواز پاراگلایدر به صورت زیر برگزار می شود
• دارا بودن گواهينامه Novice با تاريخ معتبر.
• داشتن حداقل 16 سال سن.
1. Pitch control
2. Roll control
3. Small ear & big ear
4. Asymmetrical collapses
5. Frontal stall
6. B Line Stall
7. Spiral 45
8. spiral dive
9. Deep stall
10. Full Stall
تماس بگیرید