پرواز تفریحی دو نفره توسط خلبانان مجرب

شما می توانید بدون هیچگونه مهارتی به همراه خلبان های مجرب و با تجربه ما لذت وصف نشدنی پرواز را تجربه نمایید.
شما بدون نیاز به هیچ آموزشی میتوانید همراه با یک خلبان ماهر و با یک پرواز تفریحی پاراگلایدر مخصوص دو نفره که حداقل 140 و حداکثر 220 کیلو وزن را تحمل میکند در پهنای آسمان به پرواز درآیید و از لذت غیر قابل توصیف آن بهره ببرید.
شما در هنگام پرواز با پاراگلایدر به دلیل نداشتن هیچ کابینی عین یک پرنده واقعی در هوا غوطه ور هستید و لذت واقعی پرواز را حس میکنید.
در یک پرواز تفریحی حداقل 5 دقیقه و حداکثر 15 دقیقه در شرایط مناسب هوایی یا حتی بیشتر در پرواز هستید. مدت زمان پرواز شما دقیقا به شرایط هوای لحظه پرواز ربط دارد.