قند میوه‌ها
دسامبر 21, 2018
باد چیست
باد چیست
دسامبر 23, 2018

انواع صعود بسته هوايي

1. صعود اوروگرافيك orographic lifting :
اغلب بسته هاي هوايي كه در سطح زمين حركت مي كنند تحت تأثير نيروي محركه خود به بالاي تپه ها و كوه ها صعود مي كنند در اثر حركت سريع اين بسته هاي هوايي بر روي پستي ها و بلند يهاي زمين مانند سلسله جبالها و كوه ها توربولانسهايي تا ارتفاع بين 10.000 تا 140.000 پا توليد مي شود.

2. صعود مكانيكي هوا در اثر عبور جبهه هواي سرد :
با حركت هواي سرد به جلو و ريزش سريع آن به پائين باعث صعود هواي گرم به بالا و در نتيجه سرد و متراكم شدن آن است و اين زماني است كه جبهه يا حد فاصل بين توده هواي سرد جديد و توده هواي گرم قديم ايجاد شده باشد.
اين نوع صعودها را صعود مكانيكي هوا در اثر عبور جبهه سرد گويند حال اگر جو پايدار باشد نسبت به هر گونه انتقال صعودي يا نزولي هوا مقاومت نشان داده و سعي دارد كه در وضعيت جريان افقي نرمال قرار گيرد . اما اگر جو ناپايدار باشد اين محيط آماده براي رشد حركت هوا به صورت صعودي يا نزول مي باشد و اغتشاشات جوي – فعاليتهاي طوفاني و رعد وبرق – بارندگي شديد و تگرگ از نتايج اين وضعيت جوي است.
با توجه به توضيحات فوق نتيجه گرفته مي شود كه پايداري هوا عبارت است از مقاومت جوي در برابر هر گونه حركت عمودي (صعودي يا نزولي) . پايداري هوا بستگي به پخش عمودي وزن هوا (سبكي يا سنگيني نسبت به محيط) و رطوبت آن در زمان خاص در ارتباط با محيط اطراف خود دارد .
اگر بسته هوا گرمتر از محيط اطراف خود باشد در اين صورت اين بسته هوا به سمت بالا حركت مي كند و اگر چنانچه بسته هوا سردتر از محيط اطراف خود باشد اين بسته هوايي به سمت پائين سرازير مي شود ؛ اما اگر بسته هوا با محيط اطراف خود هم دما باشد اين بسته هوا در همان جايي كه هست باقي مي ماند.

انواع جريانات عمودي هوا


1) جابجايي حرارتي يا حركت عمودي هوا در نتيجه عمل حرارتي :
بسته هوا در اثر گرماي بدست آمده از سطح زمين گرم شده و به سمت بالا صعود مي كند اين دو عمل جابجايي يعني گرم شدن و صعود كردن ، جابجايي عمودي حرارتي يا جابجايي عمودي هوا در اثر تماس آن با سطح زمين و تأثير دماي زمين بر هواست.

2) حركت عمودي هوا در اثر عمل مكانيكي يا به صورت اوروگرافيك يا حركت جبهه هاي سرد.
3) حركت عمودي هوا در اثر همگرايي محيط :
اين حركت در اثر عمل همگرايي يا convergence انجام مي پذيرد . ممكن است عمل همگرايي در اثر اختلاف سرعت بادهاي موجود در يك منطقه كه همگي در يك جهت حركت مي كنند به وجود آيد بدين معني بادي كه سرعت آن كمتر است باعث حركت هواهاي ديگر مناطق به سمت آن محيط شده و عمل convergence يا عمل همگرايي انجام شود .
ممكن است در اثر ايجاد جريان باد حاصله از گراديان فشار در دو منطقه و حركت هوا به سمت مناطق فشار ، عمل convergence انجام شود كه در اين حالت هوا از جهات مختلف و با سرعتهاي زياد به داخل اين مناطق وارد مي شوند . در اين مورد عمل همگرايي ، هوا را با حجم زياد به سمت بالا حركت مي دهد.
 
هورمز
هورمز
آکادمی پاراگلایدر هورمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *