نوامبر 29, 2019

پدیده فلاتر یا بال بال زدن هواپیما • flutter

پدیده فلاتر • فرکانس طبیعی • فرکانس طبیعی سازه • پرواز مدام • همسان، همسو و برابر • پدیده “تشدید” • “رزونانس” • متلاشی شدن سازه […]
ژانویه 1, 2019

حال خوب • حال بد

حال خوب و حال بد • ذهن‌خوانی • پیش‌گویی • فاجعه‌سازی • برچسب زدن • نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت • فیلتر منفی • تعمیم افراطی • […]