فوریه 25, 2019

نمودار پولار

نمودار پولار • فرمول محاسبه سرعت های مختلف پاراگلایدر • بررسی نمودار پولار • باد رو به رو • باد پشت • لیفت • سینک • […]
ژانویه 10, 2019
جدول گاست ها

جدول گاست ها

جدول گاست ها • شرح تاثیرات انواع گاست بر روی پاراگلایدر و جدول مربوط به هر گاست • Head wind • Tail wind • Up draft […]
دسامبر 27, 2018

لود فکتور

لود فکتور• محاسبه فشار وارد بر خلبان پاراگلایدر• محاسبه فشاروارد بر بال پاراگلایدر • گلاید ریشیو در پاراگلایدر • نسبت سرش در پاراگلایدر لود فکتور (Load […]
دسامبر 27, 2018
ایر فویل

ایر فویل

ایرفویل• اجزاء ایرفویل در پاراگلایدر• انواع ایر فویل • محورهای پاراگلایدر• محورعمودی پاراگلایدر• محور عرضی پاراگلایدر• محور طولی در پاراگلایدر شکلی ست پروازی که کمترین مقاومت […]
دسامبر 19, 2018

Aspect Ratio

Aspect Ratio • تعریف اسپکت ریشیو • نسبت طول بال به عرض بال، • توضیح مفاهیم تاثیر گذار در AR و انواع آن. Aspect Ratio   […]