نوامبر 29, 2019

پدیده فلاتر یا بال بال زدن هواپیما • flutter

پدیده فلاتر • فرکانس طبیعی • فرکانس طبیعی سازه • پرواز مدام • همسان، همسو و برابر • پدیده “تشدید” • “رزونانس” • متلاشی شدن سازه […]
آوریل 15, 2019

کمک های اولیه قسمت سوم

کمک های اولیه • شوک • انواع شوک •سرما زدگی • یخ زدگی• گرما زدگی •خستگی گرمایی• کرامپ گرمایی • سوختگی• انوع سوختگی • اهداف • […]
آوریل 14, 2019

کمک های اولیه قسمت دوم

کمک های اولیه • انسداد راه هوایی • خفگی •انواع خفگی • مانور هایملیخ • افراد آموزش دیده • تعریف کمک های اولیه • اهداف • […]
آوریل 13, 2019

کمک های اولیه قسمت اول

کمک های اولیه • بیمار • تا قبل از رسیدن عوامل درمانی • مراکز درمانی • افراد آموزش دیده • تعریف کمک های اولیه • اهداف […]
فوریه 9, 2019

سرعت و تندی • Speed & Velocity

سرعت و تندی • speed and velocity • تندی و سرعت • تفاوت بین حرکت و جا به جایی • فرمول محاسبه تندی و سرعت • […]
فوریه 5, 2019

اثر زمین • Ground Effect

اثر زمین • Ground effect • تعریف گراند افکت و تاثیر آن بر وسایل پروازی از جمله پاراگلایدر • علت به وجود آمدن اثر زمین • […]
فوریه 4, 2019
کمپینگ

کمپینگ • آموزش ناوبری در پاراگلایدر • بخش پایانی

کمپینگ • نکاتی در مورد بهره برداری بهتر، در زمان استفاده از لوازم ناوبری • وسایل مورد نیاز کمپینگ • همه چیز در مورد کمپ کردن […]
فوریه 4, 2019
تکنیک تخمین فاصله

تکنیک تخمین فاصله • آموزش ناوبری در پاراگلایدر • بخش هفتم

تکنیک تخمین فاصله هنگام ناوبری • انواع روش های تخمین فاصله با استفاده از قطب نما و نقشه توپوگرافیک • نحوه کشیدن نقشه مسافت پیموده شده […]
فوریه 4, 2019
ناوبری پیشرفته

ناوبری پیشرفته ۳ • آموزش ناوبری در پاراگلایدر • بخش ششم

ناوبری پیشرفته • تشخیص جهت حرکت • Track کردن موقعبت فعلی • تشخیض مسافت ها در سفر • روش پیمودن یک گرا • تکنیک تلاقی گراها […]