دسامبر 20, 2018

عادات غذایی مفید

عادات غذایی مفید • عادات غذایی مفید و مرتبط با ورزش • چه نوع غذاهایی را مصرف کنیم؟ معرفی ارزش غذایی میوه های مفید برای پرواز […]
دسامبر 18, 2018

قیچی باد (Wind shear)

قیچی باد (Wind shear) • تعریف wind shear یا همان باد قیچی وشناخت انواع آن که یکی از عوامل خطر ساز هنگام نشستن وسایل پروازی میباشد […]