می 22, 2020

همگرایی (Convergence)

همگرایی (Convergence) • تعریف همگرایی • همگرایی باد دریا • چگونه از کانورجنس استفاده کنیم • همگرایی در پشت کوه و باد دره • کتاب ۵۰ […]
می 19, 2020

زندگی یک ابر کومولوس

ابر کومولوس • زندگی یک کومولوس • عوامل تعیین کننده طول عمر آن • تشریح تصویری ۱۵ دقیقه ابتدایی تشکیل ابر • ۵۰ روش برای پرواز […]
دسامبر 27, 2018
دید پروازی

دید پروازی

دید پروازی • تعریف دید و انواع دید پروازی • عوامل کاهش دهنده دید • پدیده های آبی و پدیده های خاکی • تعریف مه و […]
دسامبر 26, 2018

نیروی کوریولیس

کوریولیس • نیروی کوریولیس • Coriolis force • اثر کوریولیس چیست ؟ • تاثیر این نیرو بر روی وسایل پروازی و پاراگلایدر • آزمایش نیروی کوریولیس […]
دسامبر 23, 2018
باد چیست

باد چیست

باد چیست ، تعریف باد ، واحدهای اندازه گیری جهت و سرعت ، رژیم شبانه روزی باد ، انواع بادهای محلی ، نسیم خشکی ، نسیم […]
دسامبر 22, 2018

صعود بسته هوایی

صعود بسته هوایی • صعود بسته هوایی، انواع بسته های هوایی و نحوه صعود آنها، انواع جریانات عمودی هوا و نحوه استفاده از ترمال ها توسط […]
دسامبر 18, 2018
قیچی باد

قیچی باد (Wind shear)

قیچی باد (Wind shear) • تعریف wind shear یا همان باد قیچی وشناخت انواع آن که یکی از عوامل خطر ساز هنگام نشستن وسایل پروازی میباشد […]
دسامبر 18, 2018
وارونگی هوا

وارونگی هوا (Inversion)

وارونگی هوا (Inversion) • تعریف وارونگی هوا، نام بردن و تشریح انواع آن ، نحوه به وجود آمدن وارونگی هوا و تاثیر آن بر محیط پیرامون […]
دسامبر 18, 2018
پایداری و ناپایداری

پایداری و ناپایداری جو

پایداری و ناپایداری جو • پتعریف پایداری و ناپایداری هوا، توضیح انواع آنها و تاثیرات آنها بر وسایل پروازی و در انتها تشریح نشانه های پایداری […]